Ferences lelkületű biciklisták

V. FerBiT 2012

 

Jóságos Istenünk segedelmével: lelki élményekre, szép emlékekre, (alakult-) barátságokra, beszélgetésekre, vidám napokra - hálával tekint vissza a 80 fős ferences lelkületű biciklis közösség, akik az ötödik FerBiT-en Jézussal tekertek.

A kerettörténet, amely átfogta biciklis napjainkat a misszió volt. Napjaink missziós lehetőségeit, értelmét és fontosságát "tekerte" körbe a biciklis közösség 350 km-es útszakaszon.

Napi, - szentmisék, - közös imák/zsolozsma; Assisi Szent Ferenc atyánk imáiból válogatás/, -elmélkedések sorozatai voltak segítségünkre abban, hogy közösséggé formálódjunk.

Az útszakasz alkalmas volt arra, hogy a jó Istenre és egymásra is merjünk ráhagyatkozni.  A csíkszentgyörgyi részről "hagytuk el" a zajos hétköznapok világát. Csobányos fele tartva, a hegyi útszakasz segített a fizikai megpróbáltatások árán, hogy lelkünket is a jó Istenre váltsuk át. Nehéz terep volt. Megtapasztaltuk, hogy ezen a biciklitúrán, nemcsak egymás mellett tekerünk, hanem egymásnak is tudunk és merünk is segíteni.

Biciklis útszakaszunkon a rózsafüzér közös imádkozása is erőt adott, és az is, hogy egymást különböző imákra is megtaníthattuk. A rózsafüzér imádkozásának gondolata bennem élt az úton. Az egyik legnehezebb terepen egyszer csak elkezdtük imádkozni. Mivel az útszakasz is engedte, több mint 3 km-es hosszúságban imádkoztuk végig a rózsafüzért. Sokak beismerése szerint, sokkal könnyebb volt imádkozva haladni - még annak ellenére is, hogy taszítani, vállra véve kellett haladni előre - mintha ki-ki magányosan haladt volna előre.

Évről-évre megtapasztalom, hogy jóságos Istenünk szeretete mindig ad mellénk olyan jó embereket, akik imáikkal, - anyagi hozzájárulásaikkal segítik a biciklis közösséget. Hálás szeretettel és imáimmal köszönöm a biztató szavakat, imákat és anyagi segítségeket.

Visszaemlékezve az első biciklitúrára, talán most kapta meg a FerBiT azt a lendületes keresztény lelkületet, amit már több mint öt éve megálmodtam... .   

Mindannyiunknak álljon itt a félévtizedes hagyományra visszatekintő idei FerBiT-es jelmondat: Küldelek Én, megáldlak Én! Tartsuk szem előtt, hogy én, te a jó Istennek vagyunk az „élő reklámjai”. A Biblia tanítása szerint „Isten megteremtette az embert saját képére és hasonlatosságára” (Ter 1, 27).  Láttál te már ennél csodálatosabb plakátot? - én még nem!

Nagy lehetőség volt számunkra, hogy a Mária Rádió munkatársai is velünk gurultak. Istennek legyen hála, hogy a rádión keresztül tudták követni, hogy mikor hol is tekerünk. A kedves hallgatók ezáltal betekintést nyerhetek a FerBiT "életébe".

Baráti szeretettel és imáimmal:
Főcze Imre - Bonaventura testvér