Ferences lelkületű biciklisták

Nagyböjt 2011

        Fiatalok Szent Ferenc nyomdokain Bonaventura ferences testvér jóvoltából szombaton – április 2-án – második alkalommal vehettünk részt FerBIT-es lelkigyakorlaton, Csíksomlyón, ahol találkozhattunk régi és új, fiatal és idősebb barátainkkal, akikkel közösen veszünk részt évről évre a nyári ferences biciklitúrán.
A szervező ferences testvérek (Bonaventura, Károly és Hugó testvérek) a lelkinap témájának a megnyílást választották. Megnyílni Isten akaratára és megnyílni embertársaink előtt, ennek szellemében telt el a szombati nap, amelyre Csík-, Gyergyó-, Sepsi-, Kézdi-, és Udvarhely-székről, valamint a Gyimesekből közel 50 résztvevő érkezett.
A találkozó délelőtti programján Asztrik testvér (OFM) előadását hallgathattuk meg, aki figyelmeztetett bennünket, hogy a Jóisten a hibáinkon keresztül is felébresztheti bennünk a hivatásvágyat. Majd ezt követően a természetben kis csoportokba szerveződve beszéltük át az előadás üzenetét.
A lelkinap során közelebbről is betekintést nyerhettünk a Klarissza Rend Csíksomlyói Ágacskájának meghitt életében. A Szent Klára által alapított rend csíksomlyói kolostorában egy nővér mutatta be mindennapos, imával áthatott tevékenységüket. Az érdekfeszítő előadáson megtudtuk, hogy a klarisszák jelentik a Ferences Család szemlélődő ágát, akik mindennapi életünkben egészen a Gondviselésre hagyatkoznak, kis közösségekben élnek együtt és imádkoznak mindenkiért, különösen azokért, akik ima szándékkal keresik meg őket. Sokakat meglepett a klarissza nővérek egyszerűsége és a kedvessége, valamint nyitottsága a külvilág fele.
Délután az ebéd után felemelő érzés volt együtt átelmélkedni Jézus Krisztus keresztútját. Habár ezt a programot a szervezők a Kis Somlyó hegyoldalban található Jézus-hágóján képzelték el, az időjárás nem tette lehetővé, így a Kegytemplomban jártuk végig a 14 stációt.
A lelkinap méltó lezárásaként részt vettünk a szombat esti, Máriát köszöntő szentmisén és az azt követő gyertyás körmeneten.
Az ilyen alkalmak jelentik számunkra a FerBIT-es közösség megerősödését, a ferences testvérekhez való közelebb kerülést, és azáltal, hogy közösen imádkozunk, természetben szemlélődünk, követjük Szent Ferenc példáját. Már izgalmasan várjuk a nyári biciklitúrát, ami július utolsó hetében lesz. Várunk szeretettel téged is!

Domokos Emőke, Péter Szabolcs


 

       A Jóistennek csodálatos terve van... A találkozás mindig öröm...látni az ismerős arcokat, akik mosolyogva tekintenek vissza ránk, a cinkos mosolyokat, amelyekkel szavak nélkül is felidézzük a nyári biciklis zarándoklat örömteli pillanatait. Ennek a csendes örömnek a szellemében telt az a nagyböjti lelkinap, amelyet a Ferences testvérek szerveztek Csíksomlyón 2011. április 2-án a már három alkalommal megszervezett nyári Ferences Biciklitúra résztvevőinek, amelyre mintegy ötvenen gyűltünk össze Székelyföld minden szegletéből. A reggel a mára elengedhetetlenné vált bemelegítő játékokkal kezdődött, miután a testvérek által választott „megnyílás Isten előtt” témát bontotta ki Timár Sándor Asztrik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója. Hogyan ismerhetjük fel az életünkben az Isten tervét, hogyan hallhatjuk meg az Ő hangját ebben a rohanó, a külső zajok által elborított világunkban? Isten képes cselekedni akkor is, ha mi nem válaszolunk az Ő hangjára, képes formálni minket, alakítani az életünket akkor is, ha mi rossz döntéseket hozunk? Számos választ kaptunk a feltett kérdésekre, de mindannyiunkban ott maradtak a további kérdések, hogy “én személy szerint hogyan válaszolok a Jóisten szeretetére?” Ezeket volt alkalmunk átbeszélni kisebb csoportokban a Barátok feredője által nyújtott csendes környezetben, és jó volt hallani, hogy más fiatalok is hasonló kérdésekkel küszködnek, és megbizonyosodtunk, hogy igenis nagy kihívás és nagy feladat megtalálni a helyünket, a Jóistennek tetsző küldetésünket ebben a felbojdult világban, de az biztos, hogy érdemes, és ez az egyetlen út, amelyet követhetünk.
És akkor válaszként érkezett a Klarissza Rend Csíksomlyói Ágacskájánál tett látogatás. Mindannyiunkat megérintett a Klarissza nővérek csendes békéje, az a felfoghatatlan nyugalom, ami belőlük áradt. És ez a béke önmagában megválaszolta az Isten előtti megnyílással kapcsolatos kérdéseinket. A Jóistennek csodálatos terve van mindannyiunk életére, van akit a szerzetesi életre hív el, van akire családot bíz, de ha Neki szenteljük az életünket, az Ő akarta szerint próbálunk élni, akkor megélhetjük azt a békét és szeretet, amit ez az rohanó világ olyan sikeresen próbál elrabolni tőlünk.
Ezután bejártuk a Jézusunk keresztútját, együtt is újra átélhettük az értünk hozott hatalmas áldozat állomásait, és az elmélkedéseken keresztül volt alkalmunk átogondolni a saját hozzáállásunkat keresztjeinkhez, egymáshoz, az Úrhoz.
A nap méltó befejezése volt a Mária köszöntõ szentmise és az azt követõ gyertyás körmenet. A Szűzanya a legjobb példa a Jóisten akarata előtti megnyilásra, az ő igene tette lehetővé számunkra az életet. Ennek az igennek is köszönhetjük, hogy a Jézussal biciklizhetünk nyaranta, hogy örülhetünk a gyönyörű környezetünknek, egymásnak.
Úgyhogy mindannyian feltöltõdve, jólesõ fáradtsággal tértünk haza, nagy várakozással tekintve a július utolsó hétvégéjén sorra kerülő negyedik Ferences Biciklis zarándoklatra. Dicsõség és hála a mi szeretõ Atyánknak ezért a napért ... is!:)

Nyírő Ágnes, Csíkszentgyörgy


 

        Ezt a hétvégét nagyon vártam. Már az elején nagyon tetszettek a játékok. Egy kicsit megmozdultunk,felébredtünk. … Jó volt olyan barátokkal találkozni, akikkel csak ilyenkor lehet.
… Számomra ez a hétvége egy feltöltődés volt. Együtt lenni a barátokkal, mosolyt csalni egymás arcára, nevetni és ezt mind VELE...ennél jobb nincs. Rég nevettem ilyen jót, mint ezen a napon, szívből jövőt.
Hála "barna testvéreinknek" hogy így összehozták. Köszönöm,hogy végül minden nagyon jó lett.

Szabó Zsófia, Csíkszereda


 

        Az Úr Békéje és Öröme legyen Veletek!
... Szeretném mindannyitoknak megköszönni, hogy eljöttetek Somlyóra, hogy a találkozásra és a lelkinapra időt szenteltetek. Hiszem, hogy ezáltal Istennel és Egymással való kapcsolatunk mélyült a Szeretetben.
Köszönöm barátságotokat és nyitottságotokat a Mindenható Istennek!
Teljes szívemből kívánok minden FerBiT-es Barátomnak és Szereteteiteknek nyitott szívet a Nagyböjti Kegyelmek befogadására. Testvéri szeretettel és imával,

Hugó testvéretek!


 

        Április 2-án, szombaton a borús idő ellenére rendkívüli jókedvvel indultunk Somlyóra, ahol már vártak minket.:) A napot játékkal kezdtük, ezután elmélkedéssel folytattuk. Elmélkedésünk témája a megnyílás volt, melyről Asztrik atya tartott beszédet. Az atya előadása után a természetben, csapatokra osztva beszéltük meg, mit jelent számunkra a megnyílás, miért jó megnyílni Isten és ember társaink felé egyaránt. A családias véleménynyilvánítás és tapasztalatmegosztás után a klarissza nővérekhez látogattunk, ahol egy kedves nővér mesélte el, hogyan töltik napjaikat a klarisszák a kolostorban. Az ezt követő időben, volt időnk beszélgetni, megnyílni, új és régi, rég nem látott barátainkkal. Ebéd követte. Az ebédidő elteltével a kegytemplomba igyekeztünk, ahol  Jézus útját végigjárva, újult erővel tértünk vissza termünkbe, ahol elbúcsúztunk azoktól a testvéreinktől, akiknek haza kellet indulniuk. Akik még maradtak részt vehettek egy ünnepélyes Mária köszöntőn-szentmisével és körmenettel együtt.
Meggyőződésem, hogy mindenki aki ott volt, jól érezte magát és felejthetetlen élményekkel gazdagodott.
Köszönet Bonaventura,Károly és Hugó testvérnek ezért a napért; és természetesen köszönet a mi drága mennyei Atyánknak, aki jelenlétével és segítségével tette szebbé a napot.
"Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az Ő sebei szereztek nekünk gyógyulást."(Iz 53,4b-5)

Tompos Renáta, Csíkszereda


 

        Örülök, hogy részt vehettem a nagyböjti lelkinapon. Sok-sok vidám emberkével találkoztam, akárcsak a nyári biciklitúrán, vagy az adventi lelkinapon. Nagyon tetszett, hogy sokan eljöttek, és közösen tudtunk odafigyelni Istenünkre és egymásra. Leginkább a keresztút fogott meg, számomra nagyon elgondolkodtató volt. Örömmel töltött el, hogy mind Jézus nyomában szeretnénk járni, még keresztútján is elkísérni, s így életünkbe befogadni... Megtapasztaltam, hogy tudunk együtt imádkozni. Az Ő szeretete, békéje vezet minden nap, segít, hogy megnyíljunk Feléje, és egymás felé.

Gáll Klára, Csíkszereda


 

        Kedves Ferbit-es Nyitott Testvéreim! Az Úr adjon nektek békességet! Szeretném én is mindannyiitoknak megköszönni, hogy eljöttetek Somlyóra, hogy a találkozásra és a lelkinapra időt szenteltetek. Lemondtatok sok más dologról, öröm volt veletek lenni. Megköszönöm Jézusnak, hogy vagytok, hogy általatok gazdagabban térhettem, térhettünk haza. Hiszem, hogy Istennel és Egymással való kapcsolatunk mélyült a Szeretetben. A találkozások, az együttlétek, a közös imák mindig adnak valami újat, rádöbbentenek bizonyos dolgokra, az ajándékozás színhelyei.
Köszönöm az együttlétet a megnyílásokat, a jókedvet, a mosolyt, a sok szeretetet. A szobában ahol laktam Somlyón ezt az idézetet találtam, gondoltam megosztom veletek, hisz a találkozásról szól. ,,Aki velem találkozik és elfelejt sokat nem veszít, de aki Istennel találkozik és Őt elfelejti sokat veszít."
Én nem akarlak elfejteni titeket soha, és a mi Jó Istenünket sem, imáimban ott lesztek továbbra is.
Teljes szívemből kívánok nektek és Szereteteiteknek olyan szívet, amely megnyitva kapuit befogadja az Úr nagyböjti ajándékait, és örül a jóltájékozottságnak. Vigyázzon rátok Jézus és adja rátok áldását. Testvéri szeretettel és imával, testvéretek

Károly :-)

u.i.: Nagyon sok szép emléket hagytatok szívembe.
,,Legszebb emlék a Szeretet, amit mások szívében hagyunk magunk után."


 

        Számomra a lelkinap egy kis elcsendesedést adott, meg békét a szívembe.
A klarissza nővér beszédében nagyon megfogott egy mondat: Ha béke van bennünk, akkor azt senki nem tudja felborítani.
A keresztútban ismét nagyon ledöbbentem, hogy mennyit szenvedett értünk Jézus... és, hogy napjaimban sokszor nem tudom elfogadni a problémákat és nem veszem fel keresztem, pedig semmiség ahhoz képest, amit Ő cipelt.
Megnyugvást ad számomra mindig valamilyen szerzetes rend, ahogy végignézem őket, milyen egyszerűen élnek és nem aggódnak a dolgok miatt.
Nekem nagyon jó volt ez a lelkinap. Isten áldja meg a szervezőket érte!

Tankó Anna-Mária, Csíkszereda


 

        Sziasztok Ferbit-es barátaim!
Öröm volt számomra részt venni a Frebit-es lelkinapon. Úgy érzem ezek a kis megszervezett lelkinapok sokat jelentenek nem csak nekem, hanem mindazoknak akik jelen voltak.
Hiszem azt, hogy egy ilyen alkalom segít megújulni, megerősödni szívben, lélekben.
A lelkinap témája a megnyílás volt úgy Isten előtt mint embertársaink előtt....nekem sikerült, s ezzel valószínű nem vagyok egyedül.
Örvendek, hogy újra láthattam az "ismert arcokat", hogy újra találkozhattam és együtt mosolyoghattam a barátaimmal.
Köszönet Boninak, Hugó és Károly testvéreknek. Jó volt látni és beszélgetni veletek!
… de legfőképp hála Istennek hogy mindez létrejött! Áldást mindenkinek! ...s osztááán KEEENNYED!!!!

Benedek Magdolna, Sepsiszentgyörgy


 

       Kedves kerekező testvéreim!
Bennem olyan csendes öröm van, s ezt gyümölcsnek élem meg:). Hála van a szívemben Istennek, hogy nem hagy békünköt:D. Köszönöm barátaim, hogy megnyílhattam, nagyon építőnek éltem meg ... Ami minden egyes találkozásunkon nagyon megérint, az az egyszerűség, amire ti neveltek csuhás testvérink:KÖSZÖNÖM! Hálás vagyok a szavakért és a mosolyokért MINDENKINEK …. ...Kedvesek,legyünk nyitottak továbbra is!!!!!! ÁLDÁST

Szabó Gabriella, Csíkszereda


 

        Istennek legyen hála!
A hétvégén - 2011. ápr. 2-án, valóban megtapasztaltuk
az Ő szeretetének boldogító hatását.Öröm számomra, hogy "szép számban" összegyűltünk Csíksomlyón.Köszönjük, hogy eljöttetek és együtt készülhettünk Húsvétra.
Hálás szeretettel köszönöm mindazok imáját is, - akik valamilyen oknál fogva nem tudtak velünk lenni - ,de a lelkinap gyümölcseiért imádkoztak, és gondoltak ránk. Mi sem feledkeztünk meg azokról, akik nem tarthattak velünk. A jó Isten áldása legyen rajtunk, s szeretetében tegyük azt, amit tennünk kell!
Barátsággal és imával:

fr. Bonaventura ofm